OM KONSTEN ATT DELTA

Konsten att delta ger möjlighet för kulturarbetare och journalister med olika bakgrund att träffas för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Konsten att delta vill underlätta för utlandsfödda kulturskapare (både de som nyligen kommit och de som varit här en längre tid) att bli en del av det svenska kulturlivet. Samtidigt kommer kulturskapare som redan är etablerade i Sverige i kontakt med kollegor nya nätverk och internationell kompetens.

Vi skapar möjligheter för kulturarbetare med olika bakgrund att knyta kontakter med varandra. Konsten att delta är uppbyggda kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra och större regionala träffar för nätverkande och branschinformation.

Flera studier lyfter fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda kulturarbetare ofta blir förbisedda.

Vi finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själv hur och när de träffas. Vi har regionala koordinatorer som matchar dig med en kollega i ditt närområde och skapar nätverksträffar för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom kultursektorn.

Konsten att delta ägs av och drivs av Konstnärscentrum. Verksamheten innefattar samtliga branscher inom kultursektorn, bild och form, ord, scen och film, ton. Det har tillsats en styrgrypp för veksamheten som innefattar representanter från medlems- eller centrumbildningar som representerar hela kultursektorn. Ord-delen har tagits fram av Reportrar utan gränser i pilotprojektet Kollega till kollega tillsammans med Svenska PEN , ICORN , Svenska Journalistförbundet och Sveriges Författarförbund. Den nationella samordningen av Konsten att delta genomförs med stöd av Kulturrådet.

Välkommen att bli en del av projektet!

Lämna din ansökan om deltagande här!