Kontakt

Har du frågor kan du kontakta projektledare Ola Öhlin  073-642 78 59.

Kontaktpersoner per region

 

 

Jönköpings län
Märit Lundsten
Kultur och utveckling, Region Jönköpings län
010-242 62 46

Marit.lundsten@rjl.se

 

Norrbotten
Resurscentrum för konst i Norrbotten
Verksamhetsledare
Hanna Isaksson

hanna.isaksson@norrbotten.se
072 - 562 47 55

 

Projektkoordinator
Konsten att delta, Konst på flygplats
Lotta Lampa

lotta@resurscentrumforkonst.se
070 - 554 5 915

 

Region Örebro län

Kristoffer Pettersson

Utvecklingsledare - film

Region Örebro län / Film i Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon: 019-602 75 42

kristoffer.pettersson2@regionorebrolan.se