Information om fackförbund

Vad är ett fackförbund?
Ett fackförbund är en organisation som samlar arbetstagare från ett visst yrkesområde för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare eller branschen. Ett fackförbund kan till exempel hjälpa arbetstagare att förhandla om löner eller ta fram regler angående anställning, avskedande och arbetsmiljö. Två av de viktigaste delarna ett fackförbund kan vara till stöd i är:

Försäkringar- Den vanligaste försäkringen är inkomstförsäkring. Den fungerar som en extra arbetslöshetsförsäkring och försäkrar ett högre belopp än vad a-kassan gör. Det innebär att du kan få ut en högre ersättning om du mot förmodan blir arbetslös. Andra försäkringar fackförbund brukar erbjuda är livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapitalsförsäkring och händelseförsäkring.

Juridisk hjälp och rättsskydd- De flesta fackförbund erbjuder juridisk hjälp vid tvister mellan dig och din
arbetsgivare. Den juridiska hjälpen kan innebära både stöd och rådgivning men även rättshjälp om målet går till domstol.

Fackförbund för dig inom ord, ton, scen/film och bild/form:

Unionen - För dig som arbetar inom: scen, film, radio, musik, ideell sektor.
DIK För dig inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Sveriges författarförbund
- författare som skriver skönlitteratur och sakprosa för vuxna, barn och ungdom samt översättare inom dessa områden.
Svenska Journalistförbundet
- för journalister, både anställda och frilansande
Musikerförbundet
och Sveriges Yrkesmusikerförbund– för professionella musiker och artister.
Fackförbundet Scen och Film för verksamma inom scen- och filmbranschen.