Information om eget företag

Inom begreppet ”att ha eget”, ”eget företag” finns det olika former av företag. Nedan listas de vanligaste för verksamma inom kultursektorn.

Vad betyder ”Enskild firma”?
Enskild firma är den absolut vanligaste företagsformen bland konstnärer. En enskild firma är ingen juridisk person (så som exempelvis ett aktiebolag), utan det är ditt personnummer som är företagets "organisationsnummer". Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, som t.ex. skulder och ingångna avtal

Fördelen med enskild firma är att administrationen är enkel och billig. Nackdelen är att det kan vara svårt att riktigt förstå skillnaden mellan "företagets" pengar och dina "egna" pengar. Skattemässigt är de olika företagsformerna i princip likvärdiga, dock finns vissa gynnsamma moms- och skatteregler som endast gäller för enskild firma.

Läs mer på Konstnärsnämnden om olika företagsformer.

Vad innebär det att ha ett aktiebolag?
Att ha aktiebolag som konstnär är allt mer vanligt. Ett aktiebolag är en juridisk person med eget organisationsnummer. Bolaget kan ha en eller flera ägare. Ägarens personliga ansvar är begränsad och det enda man i princip kan förlora är det satsade aktiekapitalet. Det finns en klar skiljelinje mellan ägaren och företaget. Som arbetande delägare i bolaget anses du som anställd och kan ta ut lön. Som aktieägare finns det även möjlighet att få utdelning på dina aktier.

Du måste registrera ditt aktiebolag hos Bolagsverket för att det ska anses vara bildat. Det finns också olika regler för mindre eller större aktiebolag.

Fördelarna med aktiebolag är att det är tydligt vad som är aktiebolagets ekonomi och din egen ekonomi. Till exempel underlättar detta vid skatteinbetalning, att du räknas som anställd, exempelvis när det gäller skattefria minnesgåvor och friskvård.

Nackdelen med aktiebolag är att det krävs mer administration. Alla aktiebolagen ska upprätta en årsredovisning varje år och skicka in den till Bolagsverket.

Läs mer på Konstnärsnämnden om olika företagsformer.

Vad är en ekonomisk förening? och en ideell förening?
En ekonomisk förening består av minst tre (juridiska eller fysiska) personer, som blir medlemmar i föreningen. En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Själva föreningen ska inte ha till syfte att gå med vinst. Utbytet för medlemmar kan till exempel vara en anställning, en låg ateljéhyra, ett bättre pris eller sänkta kostnader.

Läs mer på Konstnärsnämnden om olika företagsformer.

Vad är en ideell förening?
En ideell förening kan registreras hos Bolagsverket om den bedriver näringsverksamhet. Inom kulturområdet är det främst teater- och musikverksamhet som drivs som ideell förening där skådespelare, musiker m.fl. är anställda av föreningen. Det finns ingen civilrättslig lagstiftning om ideella föreningar, men det har utvecklats en god föreningssed som man förväntas följa. Läs mer om ideella föreningar på Skatteverket.

Läs mer på Konstnärsnämnden om olika företagsformer