Branschinformation för dig verksam inom scen och form

Inom området SCEN/FILM ryms alla yrkesgrupper inom scenkonst och filmproduktion. Till exempel: skådespelare, dansare, operasångare, musikalartister, cirkusartister, producenter, regissörer, fotografer, manusförfattare, filmklippare, scenografer, maskörer, ljus- och ljuddesigners, dramaturger, pedagoger, casting directors, teknisk och administrativ personal inom teater, film, radio, TV och bio.

Inom branschen finns både anställda, egenföretagare och kombinatörer. För att kunna fakturera sina uppdrag och verk startar många inom branschen eget företag, eller använder ett faktureringsföretag.

Mer information om branschen finner du i Konstnärsnämndens konstnärsguide. https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden

FACKFÖRENINGAR OCH MEDLEMSORGANISATIONER INOM SCEN OCH FILM
Fackförbundet Scen och Film
Dramatikerförbundet
Oberoende filmares förbund (OFF)
Unionen

Andra organisationer inom scen och film*
Teatercentrum - bransch-och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst
Danscentrum - bransch- och arbetsgivarorganisation för fri professionell dans

UTBILDNINGAR INOM SCEN OCH FILM
Utbildningar inom scen och film finns på universitet, högskola, folkhögskola, yrkeshögskola, kommunernas vuxenutbildning (komvux).
Teaterförbundets medlemsgrundande utbildningar: 

https://scenochfilm.se/medlemskap/vem-kan-bli-medlem/studerandemedlemskap/

Arbetsförmedlingens information om utbildningar:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/utbildning/utbildningsvagar

Validering av utbildning
För dig med utländsk examen har du möjlighet att få din utbildning validerad. https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/validering

Högskoleutbildningar inom scen och film
Särskilda högskoleutbildningar för verksamma inom scen och film finns till exempel på:
Högskolan för scen och musik (Göteborg)
Luleå tekniska Universitet, Musik och dans
Teaterhögskolan i Malmö
Stockholms konstnärliga högskola

RESIDENS, PROJEKTBIDRAG OCH STIPENDIER:
Aktörer som är verksamma inom scen och film kan söka stöd från:
Konstnärsnämnden
Kulturbryggan
Svenska Filminstitutet 
Kulturrådet  

Stöd kan även sökas från regioner och kommuner.