Branschinformation för dig verksam inom bild och form

Inom området ord ryms yrken som konstnärer, fotografer, konsthantverkare, industridesigner, tecknare och illustratörer.

Inom branschen finns både anställda, frilansande och de med eget företag.

För att kunna fakturera sina uppdrag och verk startar många inom branschen eget företag, eller väljer att använda ett faktureringsföretag. För att trygga sin inkomst som kulturarbetare är det vanligt inom att man har ett annat yrke vid sidan av inom annan bransch (ett så kallat brödjobb).

Mer information om branschen finner du i konstnärsguiden på hos Konstnärsnämnden - https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden

BRANCHORGANISATIONER INOM BILD OCH FORM:
Medlemsorganisationernas jobbar med att stärka och utveckla yrkesvillkoren för sin yrkesgrupp. Här finns bland annat råd om arvode, juridisk hjälp för medlemmar.

Konstnärernas riksorganisation.
Svenska Tecknare
Svenska Fotografers Förbund

Övriga organisationer
Centrum för fotografi
Illustratörcentrum - förmedlar kontakter till illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare.
Konstnärscentrum - förmedlar konstnärliga uppdrag, främja konstnärlig verksamhet och stötta konstnärer i deras yrkesaktiva roll. -
Bildupphovsrätt - samlar in ersättning för upphovspersonernas räkning när deras verk används i olika sammanhang och delar ut dem till upphovspersonen.

UTBILDNINGAR INOM BILD OCH FORM:
Utbildningar inom Bild och form finns på universitet, högskola, folkhögskola.

Länk till de olika utbildningsformerna https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/utbildning/utbildningsvagar)

För dig med utländsk examen har du möjlighet att få din utbildning validerad - https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/validering

Särskilda utbildningar för verksamma inom Bild och form finns på:
Kungl. Konsthögskolan Stockholm
Konstfack
Konsthögskolan i Malmö
Konsthögskolan i Umeå
HDK-Valand Högskolan för Konst och Design
Gamleby Folkhögskola
Nordens Fotoskola
Fotoskolan Stockholm
Gerlesborgsskolan
Falkenbergs Konstskola

RESIDENS, PROJEKTBIDRAG OCH STIPENDIER:
Aktörer som är verksamma inom Bild och form söker vanligen stöd från;

Konstnärsnämnden
Kulturbryggan
Konstnärscentrum
Sveriges Författarfond
Hasselblad Foundation
Kulturrådet
Byggnads Kulturstipendium
Svenska Institutet i Paris
Svenska Kyrkan
Maria Bonnier Dahlins stiftelse

Din hemkommun, hör av dig till kultursekreterare

Din region -  hör av dig till bild och formansvarig/länsbildskonsulent